Aktuality

 

Polní dny 2018

23. 02. 2018

Zveme Vás na tradiční polní dny:

 

12. 6. 2018 - Polní den Poříčí nad Sázavou - zahájení v restauraci Pyšelka v 9:00

 

Co můžete vidět:

Fungicidní pokus v pšenici ozimé

Herbicidní pokus v pšenici ozimé

Odrůdy ozimých pšenic

 

20.6.2018 - Polní den Kluky - zahájení v 9:00 na pokusném pozemku ZS Kluky

 

Co můžete vidět:

Fungicidní pokusy v pšenici ozimé a ječmeni jarním

Herbicidní pokusy v pšenici ozimé a kukuřici

Ukázky odrůd ozimých obilovin.

Během prohlídky připraveno občerstvení. Po prohlídkách pokusů oběd přímo na pokusném pozemku.

 


Průzkum napadení hlízenkou obecnou v roce 2017

19. 07. 2017

Průzkum napadení řepek hlízenkou obecnou byl proveden 17.-19.července 2017 na 63 lokalitách v Čechách

Četnost napadení se pohybovala od 0 do 64% napadených rostlin, průměrná četnost napadení byla 22,7%.

Index napadení (vypočtený z četnosti a intenzity napadení) se pohyboval od 0 do 29,6%, průměrný index napadení byl 8,97%.


Silně napadený porost řepky - cca 50 %

Ovlivnění výnosu hlízenkou obecnou je možné předpokládat u cca poloviny ploch.

Lokality více poškozené hlízenkou obecnou jsou oblasti: Českolipska, Královéhradecka, Chrudimska, Chomutovska, Nymburska, Kutnohorska, Příbramska a Domažlicka a dále části okresů Benešov, Strakonice, Rokycany, Písek a Plzeň jih a západ.

Při porovnání odrůd nebyl zjištěn výrazný rozdíl v napadení (kromě více napadené odrůdy Inspiration).

Termín setí - většina více napadených porostů byla seta dříve (převážně do 20.8.), jedná se tedy o rannější porosty, které nakvétaly dříve a opad korunních plátků (doba nejvhodnější pro rozvoj infekce) u nich přišla dříve, kdy bylo ještě dostatek srážek.

SG k ošetřetření byla vydaná 9.5.2017, poslední významné srážky přišly v polovině května.

Celkově bude výnos u řepek ozimých nižší, než se původně předpokládalo a to ze dvou důvodů – nízká HTS z důvodu sucha a dále napadení hlízenkou obecnou.

 

Mapa napadení hlízenkou obecnou v Čechách k 19.7.2017                                                   zdroj MSD fyto

 Aktuality

23. 02. 2018

Polní dny 2018

Zveme Vás na tradiční polní dny:   12. 6. 2018 - Polní den Poříčí nad Sázavou - zahájení v restauraci Pyšelka v 9:00   Co... »Více zde

19. 07. 2017

Průzkum napadení hlízenkou obecnou v roce 2017

Průzkum napadení řepek hlízenkou obecnou byl proveden 17.-19.července 2017 na 63 lokalitách... »Více zde

Důlužité informace